Jak unikać podjadania słodyczy

Wdrożenie prawidłowo zbilansowanej diety redukcyjnej jest jednym z podstawowych działań mających na celu powrót do prawidłowej masy ciała. W przypadku osób otyłych często niezbędna jest również opieka psychologiczna. W razie potrzeby stosuje się także leczenie farmakologiczne.

Czynniki wspierające redukcję masy ciała u osób otyłych

Wdrożenie prawidłowo zbilansowanej diety redukcyjnej jest jednym z podstawowych działań mających na celu powrót do prawidłowej masy ciała. W przypadku osób otyłych często niezbędna jest również opieka psychologiczna. W razie potrzeby stosuje się także leczenie farmakologiczne.

Zaburzenia odżywiania – Anorexia Nervosa

Zaburzenia odżywiania stają się coraz bardziej powszechnym problemem w społeczeństwie. Ich etiologia jest złożona. Do czynników mających wpływ na pojawienie się zaburzeń odżywiania zaliczyć można: dostępność jedzenia, presję wizerunku, problemy z budowaniem relacji z otoczeniem i z samym sobą, potrzebę akceptacji, jakość relacji w rodzinie, a także czynniki genetyczne i biologiczne. Czynnik społeczny Obecnie żyjemy […]

Dieta w insulinooporności

nsulinoopornością określamy stan, w którym występuje zaburzenie homeostazy glukozy polegające na zmniejszonej wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i innych tkanek na insulinę, mimo jej prawidłowego lub podwyższonego stężenia we krwi. Natomiast spadek wrażliwości tkanek na działanie insuliny może być kompensowany przez hiperinsulinemię. Insulinooporność odgrywa zasadniczą rolę w patomechanizmie powstawania cukrzycy typu 2. Do czynników ryzyka […]

Moja droga, moje cele

Każdego dnia w naszym życiu pojawia się wiele celów do zrealizowania. Zaprzątają myśli, mobilizują do działania i pobudzają kreatywność. O powodzeniu w ich realizacji zazwyczaj decyduje właściwy plan, wybór odpowiedniej strategii działania i konsekwencja. Zmagając się z nowymi wyzwaniami, bardziej lub mniej świadomie, wyznaczamy sobie kolejne cele. Dotyczą one wielu obszarów życia, m.in. realizacji osobistych […]

Otyłość

Terminem otyłość określamy chorobę przewlekłą, bez tendencji do samoistnego ustępowania, charakteryzującą się zwiększeniem poziomu tkanki tłuszczowej w ciele. Przyczyną otyłości jest gromadzenie się nadwyżki energii dostarczanej z pożywieniem, czego konsekwencją jest nadmierne wypełnienie triacyloglicerolami już istniejących lub tworzenie się nowych komórek tłuszczowych. Oba te zjawiska mogą występować równocześnie. Utrzymanie równowagi energetycznej organizmu jest zachowane, jeśli […]

Insulinooporność – zalecenia dietetyczne

Insulinooporność jest zaburzeniem metabolicznym charakteryzującym się stanem obniżonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny. W efekcie poziom glikemii może ulec zaburzeniu. Stan ten powinien być korygowany właściwą dietą, odpowiednio dobraną aktywnością fizyczną i, w razie potrzeby, farmakoterapią. W przeciwnym razie, bardzo często prowadzić będzie do cukrzycy typu 2. Zaznaczyć należy, że insulinooporność powoduje zaburzenia lipidowe, zaburzenia pracy jajników, […]

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania (Eating Disorder)klasyfikuje się jako poważne schorzenia somatyczne i psychiatryczne. Część środowiska medycznego zajmująca się problemami zaburzeń odżywiania uważa je za schorzenie somatyczne z towarzyszącymi objawami psychopatologicznymi, inni z kolei za schorzenie psychiatryczne z współwystępującymi powikłaniami somatycznymi. Faktem jest, że ED związane są z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i w niektórych przypadkach prowadzą do śmierci. […]

Motywacja

Motywacja jest zespołem mechanizmów odpowiedzialnych za podjęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działań. Podjęcie działań wynika z określonych potrzeb i prowadzi do osiągnięcia zamierzonych efektów. Motywacja związana jest z celem, jaki chcielibyśmy osiągnąć. W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu diety cel ten jest często związany z redukcją masy ciała. Natomiast powody takiej decyzji zazwyczaj wiążą się […]

Cukrzyca

Na przełomie ostatnich lat zmieniło się podejście do cukrzycy. Wcześniej uważano ją za chorobę stosunkowo prostą, charakteryzującą się wysokim poziomem glukozy we krwi oraz konsekwencjami wynikającymi z hiperglikemi. Obecnie cukrzycę postrzega się jako chorobę złożoną, której przyczyną, poza otyłością, niezdrowym stylem życia, czynnikami genetycznymi, może być również np.: stan zapalny czy nieprawidłowy skład mikroflory jelitowej. […]