BLOG

Moja droga, moje cele

Każdego dnia w naszym życiu pojawia się wiele celów do zrealizowania. Zaprzątają myśli, mobilizują do działania i pobudzają kreatywność. O powodzeniu w ich realizacji zazwyczaj decyduje właściwy plan, wybór odpowiedniej strategii działania i konsekwencja.

Zmagając się z nowymi wyzwaniami, bardziej lub mniej świadomie, wyznaczamy sobie kolejne cele. Dotyczą one wielu obszarów życia, m.in. realizacji osobistych pragnień, relacji z rodziną i przyjaciółmi, zdrowia czy pracy zawodowej. Zrealizowane, stają się powodem do satysfakcji i źródłem motywacji do kreowania nowych planów. Osiągając to, co zamierzyliśmy nabieramy rozpędu w działaniu, wzrasta nasze poczucie wartości i wiara we własne możliwości. Angażując się w realizację wyznaczonych celów kierujemy się określonymi kryteriami, które są wypadkową naszych potrzeb, zainteresowań czy stylu życia.

Jeśli nie przywiązujemy szczególnego znaczenia do obszaru związanego ze zdrowiem, wyznaczanie celów dotyczących tego zakresu i ich realizacja, siłą rzeczy, schodzić będzie na dalszy plan. Punktem zwrotnym bywa moment, w którym stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji o zmianie naszej sylwetki, co bywa podyktowane względami nie tylko estetycznymi, ale także zdrowotnymi.

W większości przypadków realizacja wyznaczonego celu obejmuje działania zamykające się w określonych ramach czasowych i po uzyskaniu oczekiwanego efektu koncentrujemy uwagę i zaangażowanie na kolejnym zadaniu.

Decydując się na wprowadzenie zmian dotyczących zdrowia warto pamiętać, że są one długofalowe i powinny polegać na trwałej modyfikacji dotychczasowego trybu życia. Zmiany te obejmują kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych (przez niektóre osoby błędnie interpretowanych jako czasowe „przejście na dietę”), wprowadzenie regularnej i dostosowanej do indywidualnych możliwości aktywności fizycznej oraz wypracowywanie technik pomocnych w redukcji stresu.

Kluczowa jest tutaj umiejętność bycia konsekwentnym i systematycznym, mimo potknięć, które są naturalną częścią procesu zmiany. Celem jest tutaj podążanie drogą, którą obraliśmy i koncentrowanie się na działaniu, nie na efekcie. Jest to droga wypracowywania i kształtowania właściwych nawyków, w tym nawyków żywieniowych, droga zmiany sposobu myślenia, również myślenia o sobie. To także umiejętność adaptacji oraz akceptacji spraw, na które nie mamy wpływu.

Wdrażanie istotnych i trwałych zmian często wymaga wsparcia profesjonalisty z danej dziedziny. W przypadku konieczności zmiany sposobu żywienia oraz doboru optymalnego planu żywieniowego pomocne będzie wsparcie dietetyka i psychodietetyka.