BLOG

Znaczenie psychoterapii w zaburzeniach odżywiania

Zaburzenia odżywiania (eating disorder, ED) to nieprawidłowe zachowania żywieniowe charakteryzujące się zaabsorbowaniem masą ciała i kształtem sylwetki, skrajnymi restrykcjami żywieniowymi, a także objadaniem i zachowaniami kompensacyjnymi. Osoby chorujące na zaburzenia odżywiania przeszacowują znaczenie sylwetki i masy ciała nadmiernie koncentrując się na wyglądzie. ED należą do schorzeń biopsychospołecznych, które są wywołane przez różnorodne przyczyny.

Na czym polega patologia zaburzeń odżywiania?

Patologia zaburzeń odżywiania obejmuje postawy, zachowania i myśli związane z jedzeniem oraz nadmierną koncentrację i przecenianie znaczenia kształtu sylwetki i masy ciała. Może występować pod postacią restrykcji żywieniowych, epizodów objadania się i przejawiania zachowań kompensacyjnych (prowokowanie wymiotów, nadmierna aktywność fizyczna, głodówki, przeczyszczanie). Znajomość czynników wpływających na pojawienie się tych zaburzeń może pomóc w podjęciu interwencji profilaktycznych i efektywności leczenia.

Do najbardziej znaczących czynników rozwoju zaburzeń odżywiania zalicza się:

Czynniki osobowościowe

Czynniki biologiczne (uwarunkowania genetyczne, czynniki związane z neuroprzekaźnikami i neuromodulatorami, a także czynniki neurohormonalne)

Stresogennie czynniki środowiskowe

Wpływ najbliższej rodziny

Zniekształcenia poznawcze

Problemy związane z tożsamością

Czynniki społeczno-kulturowe

Klasyfikacja zaburzeń odżywiania

Według klasyfikacji DSM – 5 (Diagnostic and Statistical Manual  of Mental Disorders) „Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Psychicznych” wyróżnia się osiem rodzajów zaburzeń jedzenia i odżywiania.

Zespół Pica

Zaburzenia przeżuwania

Zaburzenia z ograniczeniem/unikaniem przyjmowania pokarmów

Jadłowstręt psychiczny

Żarłoczność psychiczna

Zaburzenia z napadami objadania się

Inne określone zaburzenia jedzenia i odżywiania się

Nieokreślone zaburzenia jedzenia i odżywiania się

Obowiązująca od 1 stycznia 2022r. jedenasta edycja ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) „Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i problemów Zdrowotnych” wymienia następujące kategorie zaburzeń odżywiania:

Jadłowstręt psychiczny

Bulimia psychiczna

Zaburzenia z napadami objadania się

Zaburzenia z ograniczaniem/unikaniem pokarmów

Zespół Pica

Zespół przeżuwania, regurgitacja

Inne określone zaburzenia karmienia lub odżywiania

Nieokreślone zaburzenia karmienia lub odżywiania

Negatywne skutki zaburzeń odżywiania

Przebieg zaburzeń odżywiania jest związany zarówno ze sferą psychiczną jak i somatyczną. Konsekwencje choroby mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale także dla życia pacjenta i wiążą się m.in. z zaburzeniem pracy:

układu krążenia,

układu nerwowego,

układu  hormonalnego,

układu kostnego,

przewodu pokarmowego (szczególnie pracy jelit)

oraz

zaburzeniami elektrolitowymi

nieprawidłowościami w sferze poznawczej i sposobie myślenia

obniżonym nastrojem/depresją

zaburzeniami snu

Osoby chorujące na zaburzenia odżywiania wymagają opieki lekarskiej (internista, kardiolog, psychiatra, endokrynolog), rehabilitacji żywieniowej, psychoterapii, współpracy z psychodietetykiem, a w niektórych przypadkach także wsparcia farmakologicznego.

Psychoterapia zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania są stanami psychicznymi, których patogeneza jest bardzo złożona. Charakteryzują się także współchorobowością i poważnymi powikłaniami somatycznymi. Leczenie zaburzeń odżywiania wymaga interdyscyplinarnego leczenia oraz psychoterapii, która zawiera diagnozę, terapię zniekształconego postrzegania siebie i obrazu własnego ciała, a także słabego poczucia tożsamości problemów relacyjnych, deficytów emocjonalnych i poznawczych

W leczeniu zaburzeń odżywiania konieczna jest opieka zespołu interdyscyplinarnego. Psychoterapia  powinna obejmować diagnozę i pracę nad zniekształconym postrzeganiem obrazu siebie i ciała, perfekcjonizmem, deficytami poznawczymi, emocjonalnymi, trudnościami interpersonalnymi, a także osłabionym poczuciem własnej wartości i tożsamości.

Do nurtów psychoterapeutycznych rekomendowanych w leczeniu zaburzeń odżywiania, których skuteczność została potwierdzona badaniami należą: terapia poznawczo behawioralna (CBT), interpersonalna, psychodynamiczna oraz poznawczo-analityczna. Zalecane jest także stosowanie terapii systemowej rodzinnej. Pomocne może być również zastosowanie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) ukierunkowanej na pracę nad zwiększaniem uważności i samoświadomości pacjenta, elastyczność myślenia i  uzyskanie względnej równowagi między unikaniem a dążeniem. Wykorzystuje się także inne formy terapii, między innymi muzykoterapię, psychodramę, trening społecznego poznania czy trening neuropoznania.

Powrót do równowagi

Pełne wyleczenie zaburzeń odżywiania jest długotrwałym procesem ale jest możliwe do osiągnięcia. Bardzo ważna jest w tym przypadku wczesna diagnoza. Im wcześniej wykryje się zaburzenie odżywiania, tym większa szansa na wyleczenie. Powrót do zdrowia obejmuje odzyskanie i utrzymanie prawidłowej masy ciała, unormowanie parametrów biochemicznych oraz fizjologicznych, a także obniżenie lęku, poprawa zachowań żywieniowych i relacji z jedzeniem. Znaczącą rolę odgrywa aktywna i zaangażowana postawa pacjenta i współpraca zespołu specjalistów, która pozwala na całościowe podejście do problemu i wszechstronną pomoc w powrocie do zdrowia. Istotne jest zaangażowanie i wsparcie rodziny i najbliższego środowiska a także refleksja dotycząca  czynników, które wpłynęły na pojawienie się choroby.

Źródła:

  1. American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2000
  2. Brytek-Matera A. (red.) Psychodietetyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
  3. Brytek-Matera A. Zaburzenio Odżywiania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021
  4. Maine M., McGilley B.H., Bunnell D.W. (red) Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką, Wydawnictwo Elsevier, Wrocław 2013